Care4Youth

Projekt “Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti – longitudinálna štúdia” je realizovaný interdisciplinárnym výskumným tímom zloženým z expertov Ústavu psychológie zdravia Lekárskej Fakulty UPJŠ v Košiciach.

NÁŠ CIEĽ

Poskytnúť vedecké poznatky o trajektórii detí a adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti na Slovensku, ktoré budú použiteľné pri príprave politík a intervencií.

NAŠI PARTNERI

V rámci projektu, dlhodobo spolupracujeme s prestížnou medzinárodnou akademickou inštitúciou The University Medical Center at the University of Groningen. Zároveň však prebieha spolupráca aj s ďalšími regionálnymi univerzitami ako Univerzita Palackého v Olomouci či Masarykova Univerzita v Brne.

NAŠE VÝSLEDKY

Dankulincová Z., Bosáková L., Fiľakovská D., Husárová D., Kopčáková J.Cesta labyrintom: Dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme starostlivosti. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2020.