Care4Youth

Projekt “Dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní a ich rodiny v systéme poskytovanej starostlivosti” je realizovaný interdisciplinárnym výskumným tímom zloženým z expertov Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

NÁŠ CIEĽ

Poskytnúť vedecké poznatky o existujúcom systéme starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní, jeho charakteristiky a nedostatky z pohľadu a skúseností všetkých zúčastnených
– dospievajúcich,
– ich rodičov,
– poskytovateľov starostlivosti
s cieľom priniesť komplexný pohľad na ponúkanú starostlivosť a podporiť návrh vylepšení v systéme starostlivosti, ktorý by bol prospešným pre všetky zúčastnené strany.

NAŠI PARTNERI

V rámci projektu spolupracujeme s prestížnymi medzinárodnými akademickými inštitúciami The University Medical Center pri Univerzite v Groningene, Holandsko a Medical Sociology & Health Experiences Research Group na Univerzite v Oxforde, Veľká Británia.  Zároveň však prebieha spolupráca aj s ďalšími regionálnymi univerzitami ako Univerzita Palackého v Olomouci či Masarykova Univerzita v Brne.

NAŠE VÝSLEDKY

Dankulincová Z., Bosáková L., Fiľakovská D., Husárová D., Kopčáková J.Cesta labyrintom: Dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme starostlivosti. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2020.