Náš tím sa v Košiciach zúčastnil konferencie “Mosty k rodine”

Naše kolegyne, Zuzana Dankulincová, Daniela Fiľakovská a Jaroslava Macková sa 25. septembra 2018 v Košiciach v rámci nadväzovania kontaktov s poskytovateľmi starostlivosti pre deti s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v rámci projektu Care4Youth zúčastnili jednodňovej konferencie Mosty k rodine. Organizovaná bola neziskovou organizáciou Úsmev ako dar, ktorá s nami spolupracuje na realizácii projektu Care4Youth.

IMG_20180925_103709

Zuzana Dankulincová a Lucia Bosáková hovorili o projekte Care4Youth v rámci pozvanej prednášky na odbornom sympóziu s medzinárodnou účasťou organizovanom Detskou psychiatrickou liečebňou v Hrani, n.o.

Naše kolegyňe, Zuzana Dankulincová a Lucia Bosáková, boli požiadané o pozvané prednášky na odbornom sympóziu s medzinárodnou účasťou organizovanom Detskou psychiatrickou liečebňou v Hrani, n.o., ktoré sa uskutočnilo v dňoch 7. a 8. septembra 2017.

Sympózia sa zúčastnili s prednáškami na tému “Care4Youth – mapovanie systému starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami: Prepojenie výskumu a praxe” a “Model poskytovanej starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami” Predstavili tak náš výskumný projekt Care4Youth ako aj prvé výsledky mapovania starostlivosti širšej odbornej psychiatrickej a psychologickej verejnosti.