Kontakt

doc. Mgr. Zuzana Dankulincová PhD.
Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu
Lekárska fakulta
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
040 01 Košice, Slovensko

Tel.: +421 55 234 3392
Email: zuzana.dankulincova@upjs.sk