Naša publikácia “Cesta labyrintom: Dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme starostlivosti” je na svete. S obrovskou radosťou predstavujeme výsledok nášho snaženia!!!

V priebehu uplynulých šiestich rokov sme hovorili s dospievajúcimi, s ich rodičmi a s poskytovateľmi starostlivosti. To všetko s cieľom zistiť aký je súčasný systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní, čo v ňom funguje, čo negunfuje a hlavne, čo môžeme spraviť preto, aby fungoval lepšie.

Odpovede na to všetko nájdete na tomto linku https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/lf/cesta-labyrintom.pdf