Niečo sa chystá!!! Publikácia “Cesta labyrintom: Dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme starostlivosti” je už takmer hotová.

Kontrolujeme, opravujeme, dolaďujeme. Už len pár dní a v rukách budeme mať výsledok šiestich rokov výskumu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s