Máme obrovskú radosť, že sa náš Care4Youth tím môže tento týždeň zúčastniť akreditovaného tréningu DIPEx International v Oxforde

DIPEx International je združenie špičkových výskumníkov realizujúcich kvalitatívny výskum osobných skúseností ľudí v oblasti zdravia a chorôb. Ich poslaním je zlepšovať porozumenie týchto skúseností v prospech spoločnosti, výskumných pracovníkov a zdravotníckeho sektora vrátane zdravotníckych pracovníkov a tvorcov politík.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

Tešíme sa, že aj týmto spôsobom môžeme posúvať našu Care4Youth štúdiu ďalej.

O našej štúdii Care4Youth a čerstvo vydanej monografii na Denníku N.

Štúdia Care4Youth podporí mladých cez labyrint dospievania

“Dospievanie vie byť náročné. Mnoho mladých sa v tomto období nevyhne emocionálnym problémom či problémom v správaní. Tím pod vedením Zuzany Dankulincovej (Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) skúma v rámci projektu Care4Youth, ako je náš systém starostlivosti pripravený podať pomocnú ruku dospievajúcim a ich rodičom a aké vylepšenia systému navrhnúť, aby boli šité na mieru ich aktuálnym potrebám. Spolu s kolegyňami nedávno vydali o projekte vedeckú monografiu Cesta labyrintom, ktorú nám v blogu predstavili.”

Celý text nájdete na blogu Denníka N tu.

Ďakujem Žijem vedu za možnosť podeliť sa o naše snaženie!

STAŇ SA SÚČASŤOU Care4Youth!!! Do nášho tímu hľadáme PhD študentku na alebo študenta na tému SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O DOSPIEVAJÚCICH S EMOCIONÁLNYMI A BEHAVIORÁLNYMI PROBLÉMAMI.

Čo musí kandidát/ka mať?

  • najneskôr toto leto ukončené VŠ vzdelanie v odbore psychológia
  • záujem o tému poskytovania starostlivosti
  • nadšenie pre kvalitatívny výskum
  • túžbu prinášať pozitívnu zmenu

Čo ponúkame?

  • full-time doktorandskú pozíciu na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • double-degree štúdium na Univerzite v Holandskom Groningene
  • podporu pri publikácii výstupov
  • zmysluplný výskum, na ktorom bude kandidát*ka participovať a získať tak skúsenosť so všetkými fázami výskumu
  • skvelý pracovný kolektív, dynamický tím prepájajúci skúsené akademičky a akademikov so začínajúcimi výskumníčkami a výskumníkmi
  • možnosť zapojiť sa do aktivít na projekte už pred nástupom na doktorát

Naša publikácia “Cesta labyrintom: Dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme starostlivosti” je na svete. S obrovskou radosťou predstavujeme výsledok nášho snaženia!!!

V priebehu uplynulých šiestich rokov sme hovorili s dospievajúcimi, s ich rodičmi a s poskytovateľmi starostlivosti. To všetko s cieľom zistiť aký je súčasný systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní, čo v ňom funguje, čo negunfuje a hlavne, čo môžeme spraviť preto, aby fungoval lepšie.

Odpovede na to všetko nájdete na tomto linku https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/lf/cesta-labyrintom.pdf

Približne 6% dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní nemá prístup k starostlivosti. Avšak až 27% dospievajúcich v starostlivosti je, aj keď skríningový nástroj výskyt emocionálnych problémov a problémov v správaní nepotvrdil.

Naša štúdia prináša ďalšie výsledky. Zistili sme, že približne 6% dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní nemá prístup k starostlivosti. Avšak až 27% dospievajúcich v starostlivosti je, aj keď skríningový nástroj výskyt emocionálnych problémov a problémov v správaní nepotvrdil. Dôvody je možné hľadať v rodinnom prostredí. Rodičia dospievajúcich, ktorí boli v starostlivosti napriek absencii emocionálnych problémov a problémov v správaní mali horšiu socioekonomickú pozíciu, viac vlastných psychologických ťažkostí, horšie rodičovské zručnosti a menej sociálnej opory od rodiny.

Celý článok je možné si prečítať tu: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/19/7066/htm

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme starostlivosti: mapovanie, nedostatky a možnosti vylepšenia systému starostlivosti z pohľadu dospievajúcich a ich rodičov” získal finančnú podporu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)!

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme starostlivosti: mapovanie, nedostatky a možnosti vylepšenia systému starostlivosti z pohľadu dospievajúcich a ich rodičov” získal finančnú podporu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)!

Tešíme sa z možnosti pokračovať ďalej a po rozhovoroch s poskytovateľmi uskutočniť rozhovory aj s dospievajúcimi a ich rodičmi.

dievca-high-res

Problém so zaspávaním i nedostatočná dĺžka spánku súvisí s výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní, pričom ťažkosti pri zaspávaní boli silnejším indikátorom problémov a zároveň i častejším symptómom u dievčat.

Naša štúdia prináša ďalšie výsledky. Zistili sme, že problém so zaspávaním i nedostatočná dĺžka spánku súvisí s výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní, pričom ťažkosti pri zaspávaní boli silnejším indikátorom problémov a zároveň i častejším symptómom u dievčat. Pritom až tretina dievčat vo veku 13-15 rokov má problémy so zaspávaním a iba polovička 15-ročných dievčat aj chlapcov spí aspoň 8 hodín denne.

Celý článok je možné si prečítať tu: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1691/pdf

“Ako zlepšiť systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami?” Tím Care4Youth sa znova stretol s poskytovateľmi starostlivosti.

“Ako zlepšiť systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami?” Tím Care4Youth sa 10. decembra v priestoroch Hands on Science na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach znova stretol s poskytovateľmi starostlivosti a diskutoval o riešeniach v rámci workshopu zameraného na konkrétnu formu implementácie opatrení zameraných na optimalizáciu systému starostlivosti.