Výsledky štúdie Care4Youth publikované vo Frontiers in Psychology!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia.

Na základe výsledkov našej štúdie vieme povedať, že čím viac nepriaznivých skúseností deti zažívajú, tým väčšia je pravdepodobnosť, že v ich prípade bude potrebné vyhľadať odbornú pomoc v systéme starostlivosti. Táto pravdepodobnosť sa zvyšovala najmä ak šlo o nepriaznivé skúsenosti týkajúce sa rodičov ako je úmrtie rodičia, hádky a bitky medzi rodičmi, ich odlúčenie a rozvod. Tieto výsledky naznačujú potrebu pomôcť dospievajúcim s nahromadenými nepriaznivými skúsenosťami a najmä s nepriaznivými skúsenosťami týkajúcimi sa rodičov tým, že u nich posilníme podporu z iných zdrojov ako je širšia rodina, komunita a škola.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Lackova Rebičova M.Dankulincova Veselska Z., Madarasova Geckova A., Jansen D.E.M.C., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Are adverse childhood experiences associated with being in the system of care? Frontiers in Psychology – Health Psychology 2022, 13: 909737.

Naša kolegyňa Lucia Bosáková sa momentálne nachádza na pracovnom pobyte na Universidad de La Laguna v San Cristóbal de La Laguna u prof. Emilia Sanza a dr. Vinity Mahtani.

Tento pracovný pobyt súvisí s našou účasťou v sieti DIPEx International a rozšírením našej výskumnej činnosti o výskum skúseností pacientov.


Cieľom tohto pobytu je prehĺbenie spolupráce s DIPEx Spain, ako i príprava nášho prvého DIPEx modulu týkajúceho sa detí a dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti, s láskavou pomocou kolegov z DIPEx Spain.