Ďalší deň intenzívnej práce za nami. Zúčastnili sme sa v Bratislave na analytickom workshope, ktorý bol organizovaný Mgr. Janette Motlovou ako riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s cieľom detailne analyzovať pozitíva a negatíva pripravovanej transformácie CPPPaP a CŠPP.

Zúčastnili sme sa v Bratislave na analytickom workshope, ktorý bol organizovaný Mgr. Janette Motlovou ako riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s cieľom detailne analyzovať pozitíva a negatíva pripravovanej transformácie CPPPaP a CŠPP ako súčasť novely školského zákona č. 245. Súčasťou analytického workshopu bolo prezentovanie predbežných zistení štúdie Care4Youth ako poradného hlasu poskytujúceho informácie o súčasnom stave systému starostlivosti a možnostiach jeho vylepšení.

Aké inšpirujúce stretnutie! Náš tím sa dnes stretol s riaditeľku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlovou diskutujúc o možnosti využitia výsledkov našej štúdie v praxi.

Aké inšpirujúce stretnutie! Náš tím sa dnes stretol v Bratislave s riaditeľku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlovou diskutujúc o možnosti využitia existujúcich i pripravovaných výsledkov našej štúdie Care4Youth v praxi.

Náš tím urobil prvé kroky ku kvalitatívnej analýze rozhovorov, ktoré sme v priebehu uplynulých mesiacov uskutočnili s množstvom skvelých ľudí v inštitúciách, ktoré sa venujú deťom a dospievajúcim s emocionálnymi problémami a problémami v správaní

Náš tím urobil prvé kroky ku kvalitatívnej analýze rozhovorov, ktoré sme v priebehu uplynulých mesiacov uskutočnili s množstvom skvelých ľudí v inštitúciách, ktoré sa venujú deťom a dospievajúcim s emocionálnymi problémami a problémami v správaní ako súčasť workshopu s prof. Ivom Čermákom.

Tešíme sa na všetko čo nás tento rok čaká a hlavne na všetky výsledky, ktoré na konci roka budeme mať!

 

Skvelé myšlienky a podnetná diskusia boli súčasťou pozvanej prednášky prof. Iva Čermáka z Masarykovej univerzity v Brne na tému „Kvalitatívny výskum – od teoretických prístupov k praktickým možnostiam v oblasti skúmania zdravia“

Náš tím mal tú česť organizovať 14. januára 2019 v čase od 10.00 do 12.00 na Lekárskej fakulte UPJŠ pozvanú prednášku prof. Iva Čermáka z Masarykovej univerzity v Brne na tému „Kvalitatívny výskum – od teoretických prístupov k praktickým možnostiam v oblasti skúmania zdravia“.

Aká skvelá skúsenosť a podnetná diskusia! Pevne veríme, že v nej budeme pokračovať  neskôr v priebehu tohto roka.

50031991_2188830648102986_2207934397863165952_n

Náš tím má tú česť organizovať 14. januára pozvanú prednášku prof. Iva Čermáka z Masarykovej univerzity v Brne na tému „Kvalitatívny výskum – od teoretických prístupov k praktickým možnostiam v oblasti skúmania zdravia“

Náš tím má tú česť organizovať 14. januára 2019 v čase od 10.00 do 12.00 na Lekárskej fakulte UPJŠ pozvanú prednášku prof. Iva Čermáka z Masarykovej univerzity v Brne na tému „Kvalitatívny výskum – od teoretických prístupov k praktickým možnostiam v oblasti skúmania zdravia“.

cermak_prednaska2019_letak