Náš tím má tú česť organizovať 14. januára pozvanú prednášku prof. Iva Čermáka z Masarykovej univerzity v Brne na tému „Kvalitatívny výskum – od teoretických prístupov k praktickým možnostiam v oblasti skúmania zdravia“

Náš tím má tú česť organizovať 14. januára 2019 v čase od 10.00 do 12.00 na Lekárskej fakulte UPJŠ pozvanú prednášku prof. Iva Čermáka z Masarykovej univerzity v Brne na tému „Kvalitatívny výskum – od teoretických prístupov k praktickým možnostiam v oblasti skúmania zdravia“.

cermak_prednaska2019_letak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s