Výsledky štúdie Care4Youth publikované v International Journal of Public Health!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia. Z našich výsledkov vyplýva, že reziliencia hrá sprostredkovateľskú mediačnú rolu medzi nepriaznivými životnými udalosťami a výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní u dospievajúcich.

Naša štúdia naznačuje, že je dôležité pomáhať dospievajúcim s nepriaznivými životnými udalosťami budovať a byť schopní využívať interné a externé zdroje reziliencie, keďže vieme, že tieto zdroje sú z dôvodu prežívaných nepriaznivých udalostí oslabené, pričom práve ich prítomnosť môže znížiť negatívny vplyv zažitých nepriaznivých udalostí duševné zdravie dospievajúcich.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Lackova Rebičova M.Dankulincova Veselska Z., Husarova D.Madarasova Geckova A., Jansen D.E.M.C., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Does resilience mediate the association of adverse early childhood experiences with emotional and behavioural problems? International Journal of Public Health 2021, 66:1604006.

Strávili sme inšpiratívne tri dni s medzinárodnou sieťou DIPEx

Naše kolegyne Lucia Bosáková a Zuzana Dankulincová sa zúčastnili každoročného stretnutia DIPEx international online. V priebehu 16., 22. a 23. novembra diskutovali členovia siete z celého sveta o svojom pracovnom postupe za uplynulý rok, o obmedzeniach a príležitostiach, ktoré sa objavili počas pandémie COVID-19, a plánoch medzinárodnej spolupráce v nasledujúcich rokoch. Aký úžasný čas s inšpiratívnymi ľuďmi.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť naše chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o DIPEx international, navštívte https://dipexinternational.org/