Máme obrovskú radosť, že sa náš Care4Youth tím mohol tento týždeň zúčastniť stretnutia DIPEx International v Oxforde.

Máme obrovskú radosť, že sa náš Care4Youth tím mohol tento týždeň zúčastniť stretnutia DIPEx International v Oxforde. DIPEx International je združenie špičkových výskumníkov realizujúcich kvalitatívny výskum osobných skúseností ľudí v oblasti zdravia a chorôb. Ich poslaním je zlepšovať porozumenie týchto skúseností v prospech spoločnosti, výskumných pracovníkov a zdravotníckeho sektora vrátane zdravotníckych pracovníkov a tvorcov politík. Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

 

Care4Youth tím bol pozvaný prednášať na konferencii Dieťa v ohrození, ktorá bola organizovaná Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie

Akú úlohu zohráva rodina, škola a komunita v zmierňovaní emocionálnych problémov a problémov v správaní? Kľúčovou sa zdá byť včasná identifikácia a intervencia ešte mimo systému starostlivosti.

Aj o tom sme 7.11. prednášali v Bratislave na konferencii Dieťa v ohrození, ktorá bola organizovaná Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Ďakujeme za pozvanie!

Máme za sebou interný workshop nášho tímu Care4Youth, sa v Hands on Science Center, ktorý sa uskutočnil u nás v MediPark-u UPJŠ, venovaný téme fungovania systému starostlivosti u detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami z pohľadu poskytovateľov tejto starostlivosti.

Tento utorok, 29.10.2019, sa v Hands on Science Center, u nás v MediPark-u, uskutočnil interný workshop nášho tímu Care4Youth, venovaný téme fungovania systému starostlivosti u detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami z pohľadu poskytovateľov tejto starostlivosti. V snahe, čo najlepšie prediskutovať najvýraznejšie témy, ktoré vyvstali z nedávno realizovanej kvalitatívnej časti tohto projektu a dohodnúť sa na ďalších postupoch práce, sme si prizvali odborníčku v danej téme, Danielle Jansen z University of Groningen v Holandsku, ktorá sa venuje skúmaniu systému starostlivosti o deti v EÚ.