Aj členky nášho Care4Youth tímu nadšene diskutovali v Kine Úsmev o dokumente Neviditeľné deti zo série Hrdinovia medzi nami

Aj členky nášho Care4Youth tímu nadšene diskutovali v Kine Úsmev o dokumente Neviditeľné deti zo série Hrdinovia medzi nami s jeho režisérom Marekom Frankom a Marekom Roháčkom z občianskeho združenia Návrat.

V súčasnosti žije na Slovensku niekoľko tisíc detí, ktoré trpia násilím zo strany svojich najbližších. O väčšine z nich však nevieme. Kde je hranica medzi zlyhaniami jednotlivcov, nefunčnosťou systému a apatiou spoločnosti? O tom aj o mnohom ďalšom bola intenzívna diskusia.

“Ako zlepšiť systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami?” Tím Care4Youth hľadal spolu s poskytovateľmi starostlivosti riešenia ako súčasť workshopu zameraného na mapovanie a optimalizáciu systému starostlivosti

“Ako zlepšiť systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami?” Tím Care4Youth hľadal spolu s poskytovateľmi starostlivosti riešenia ako súčasť workshopu zameraného na mapovanie a optimalizáciu systému starostlivosti. Výsledky je možné očakávať už čoskoro!