Výsledky štúdie Care4Youth publikované vo Frontiers in Psychology!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia.

Na základe výsledkov našej štúdie vieme povedať, že poskytovanie psychosociálnej starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní by sa malo okrem práce s dospievajúcim zamerať aj na rodičov, ktorých úloha je pre úspešné poskytovanie starostlivosti absolútne kľúčová.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Poradný panel projektu DIPEx Care4Youth má za sebou prvé úspešné stretnutie – tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

V rámci rozbiehajúceho sa kvalitatívneho projektu DIPEx Care4Youth, zameraného na zachytenie skúsenosti dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní a ich rodičov zo systémom poskytovanej starostlivosti, sa 13. septembra na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty UPJŠ uskutočnilo prvé stretnutie členov poradného panelu s členmi výskumného tímu.

Členom poradného panelu sme predstavili našu víziu v rámci projektu DIPEx Care4Youth a s ich výdatnou pomocou sme sa zamýšľali nad tým akých dospievajúcich a rodičov potrebujeme pre naše rozhovory osloviť a akých tém sa v rámci rozhovoru potrebujeme dotknúť.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

Zuzana Dankulincová predniesla na 36. konferencii Európskej spoločnosti psychológie zdravia prednášku – Ako implementovať to, čo poznáme zo psychológie zdravia do praxe – na príklade výsledkov štúdie Care4Youth

Naša kolegyňa Zuzana Dankulincová bola pozvaná vystúpiť na 36. konferencii Európskej spoločnosti psychológie zdravia v Bratislave ako jedna z hlavných rečníkov. V rámci svojej prednášky – Ako implementovať to, čo poznáme zo psychológie zdravia do praxe – na príklade štúdie Care4Youth a jej výsledkov ukázala, ako môžu naše výskumné postupy a výsledky výskumu viac prispieť k zmenám v zdravotných a sociálnych politikách.

Prednáška je pre vás k dispozícii na vzhliadnutie tu.

Lucia Bosáková prezentovala zistenia štúdie Care4Youth na 36. konferencii European Health Psychology Society konajúcej sa v Bratislave

V dňoch 23. až 27. augusta 2022 sa naša kolegyňa Lucia Bosáková stretla s ďalšími významnými výskumníkmi v oblasti psychológie zdravia na 36. výročnej konferencii Európskej spoločnosti pre psychológiu zdravia v Bratislave na Slovensku.

Bola pozvaná, aby sa podelila o svoje poznatky prostredníctvom ústnej prezentácie o zisteniach štúdie Care4Youth, týkajúcich sa možnosti vylepšenia systému starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní z pohľadu poskytovateľov starostlivosti.

Výsledky štúdie Care4Youth publikované vo Frontiers in Psychology!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia.

Na základe výsledkov našej štúdie vieme povedať, že čím viac nepriaznivých skúseností deti zažívajú, tým väčšia je pravdepodobnosť, že v ich prípade bude potrebné vyhľadať odbornú pomoc v systéme starostlivosti. Táto pravdepodobnosť sa zvyšovala najmä ak šlo o nepriaznivé skúsenosti týkajúce sa rodičov ako je úmrtie rodičia, hádky a bitky medzi rodičmi, ich odlúčenie a rozvod. Tieto výsledky naznačujú potrebu pomôcť dospievajúcim s nahromadenými nepriaznivými skúsenosťami a najmä s nepriaznivými skúsenosťami týkajúcimi sa rodičov tým, že u nich posilníme podporu z iných zdrojov ako je širšia rodina, komunita a škola.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Lackova Rebičova M.Dankulincova Veselska Z., Madarasova Geckova A., Jansen D.E.M.C., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Are adverse childhood experiences associated with being in the system of care? Frontiers in Psychology – Health Psychology 2022, 13: 909737.

Naša kolegyňa Lucia Bosáková sa momentálne nachádza na pracovnom pobyte na Universidad de La Laguna v San Cristóbal de La Laguna u prof. Emilia Sanza a dr. Vinity Mahtani.

Tento pracovný pobyt súvisí s našou účasťou v sieti DIPEx International a rozšírením našej výskumnej činnosti o výskum skúseností pacientov.


Cieľom tohto pobytu je prehĺbenie spolupráce s DIPEx Spain, ako i príprava nášho prvého DIPEx modulu týkajúceho sa detí a dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti, s láskavou pomocou kolegov z DIPEx Spain. 

Strávili sme štyri inšpiratívne dni s kolegami z medzinárodnej siete DIPEx

Naše kolegyne Lucia Bosáková, Zuzana Dankulincová a Ivana Skoumalová sa zúčastnili každoročného stretnutia DIPEx international. V priebehu 23. až 26. mája diskutovali členovia siete z celého sveta o svojom pracovnom postupe za uplynulý rok, o rôznorodých skúsenostiach a plánoch medzinárodnej spolupráce v nasledujúcich rokoch. Aký úžasný čas s inšpiratívnymi ľuďmi.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť naše chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o DIPEx international, navštívte https://dipexinternational.org/

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme poskytovanej starostlivosti” získal finančnú podporu Agentúry na podporu výskumu a vývoja!!!

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme poskytovanej starostlivosti”, v rámci ktorého sa ako prvý na Slovensku pustíme do prípravy modulu v rámci DIPEx projektu získal finančnú podporu Agentúry na podporu výskumu a vývoja!

Tešíme sa z možnosti pokračovať ďalej a po rozhovoroch s poskytovateľmi uskutočniť rozhovory aj s dospievajúcimi a ich rodičmi za využitia DIPEx metodológie ako nová členská krajina DIPEx international.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, zdravotníckych pracovníkov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť sprostredkovať skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/