Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme poskytovanej starostlivosti” získal finančnú podporu Agentúry na podporu výskumu a vývoja!!!

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme poskytovanej starostlivosti”, v rámci ktorého sa ako prvý na Slovensku pustíme do prípravy modulu v rámci DIPEx projektu získal finančnú podporu Agentúry na podporu výskumu a vývoja!

Tešíme sa z možnosti pokračovať ďalej a po rozhovoroch s poskytovateľmi uskutočniť rozhovory aj s dospievajúcimi a ich rodičmi za využitia DIPEx metodológie ako nová členská krajina DIPEx international.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, zdravotníckych pracovníkov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť sprostredkovať skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/