Strávili sme štyri inšpiratívne dni s kolegami z medzinárodnej siete DIPEx

Naše kolegyne Lucia Bosáková, Zuzana Dankulincová a Ivana Skoumalová sa zúčastnili každoročného stretnutia DIPEx international. V priebehu 23. až 26. mája diskutovali členovia siete z celého sveta o svojom pracovnom postupe za uplynulý rok, o rôznorodých skúsenostiach a plánoch medzinárodnej spolupráce v nasledujúcich rokoch. Aký úžasný čas s inšpiratívnymi ľuďmi.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť naše chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o DIPEx international, navštívte https://dipexinternational.org/

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme poskytovanej starostlivosti” získal finančnú podporu Agentúry na podporu výskumu a vývoja!!!

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme poskytovanej starostlivosti”, v rámci ktorého sa ako prvý na Slovensku pustíme do prípravy modulu v rámci DIPEx projektu získal finančnú podporu Agentúry na podporu výskumu a vývoja!

Tešíme sa z možnosti pokračovať ďalej a po rozhovoroch s poskytovateľmi uskutočniť rozhovory aj s dospievajúcimi a ich rodičmi za využitia DIPEx metodológie ako nová členská krajina DIPEx international.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, zdravotníckych pracovníkov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť sprostredkovať skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/