Prepojenie výskumu a praxe: Zúčastnili sme sa seminára „Účinné terapeutické prístupy k deťom so psychickými problémami.”

Naše kolegyne Daniela Husárová, Daniela Fiľakovská a Jaroslava Kopčáková absolvovali prednášku o terapeutických prístupoch k deťom s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami, ktorú organizovalo Národné osvetové centrum v Bratislave.

Dňa 28. septembra 2021 sme mali možnosť stretnúť sa s kolegami z praxe poskytujúcej starostlivosť deťom s duševnými problémami a na tému účinných terapeutických prístupov k deťom so psychickými problémami diskutovať s lektorkou PhDr. Norou Gavendovou.

Máme obrovskú radosť, že sa náš Care4Youth tím môže tento týždeň zúčastniť akreditovaného tréningu DIPEx International v Oxforde

DIPEx International je združenie špičkových výskumníkov realizujúcich kvalitatívny výskum osobných skúseností ľudí v oblasti zdravia a chorôb. Ich poslaním je zlepšovať porozumenie týchto skúseností v prospech spoločnosti, výskumných pracovníkov a zdravotníckeho sektora vrátane zdravotníckych pracovníkov a tvorcov politík.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

Tešíme sa, že aj týmto spôsobom môžeme posúvať našu Care4Youth štúdiu ďalej.