Tím projektu Care4Youth sa stretol so zástupcami dvoch Národných projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Tím projektu Care4Youth reprezentovaní doc. Zuzanou Dankulincovou a dr. Danielou Fiľakovskou sa 30. mája stretol so zástupkyňami dvoch Národných projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Spoločne hovorili o možnej budúcej spolupráci na Národnom projekte – Podpora ochrany detí pred násilím a na Národnom projekte – Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných  bodov pre obete.