Poradný panel projektu DIPEx Care4Youth má za sebou druhé stretnutie

V rámci rozbiehajúceho sa kvalitatívneho projektu DIPEx Care4Youth, zameraného na zachytenie skúsenosti dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní a ich rodičov zo systémom poskytovanej starostlivosti, sa 16. mája na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty UPJŠ uskutočnilo druhé stretnutie členov poradného panelu s členmi výskumného tímu.

Členom poradného panelu sme zhrnuli naše prvé skúsenosti s rozhovormi, predstavili sme im témy, ktoré sa v nich objavovali a spoločne sme hľadali možnosti ďalšieho náboru záujemcov o rozhovor.

Viac informácií o DIPEx Slovensko je možné nájsť na https://rozhovoryozdravi.sk/