“Ako zlepšiť systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami?” Tím Care4Youth sa znova stretol s poskytovateľmi starostlivosti.

“Ako zlepšiť systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami?” Tím Care4Youth sa 10. decembra v priestoroch Hands on Science na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach znova stretol s poskytovateľmi starostlivosti a diskutoval o riešeniach v rámci workshopu zameraného na konkrétnu formu implementácie opatrení zameraných na optimalizáciu systému starostlivosti.