Dizertačná práca našej kolegyne Jaroslavy Mackovej úspešne obhájená na Univerzite v Groningene. Gratulujeme!!!

Máme obrovskú radosť z dizertačnej práce našej kolegyne Jaroslavy Mackovej s názvom “Families at risk and the role of care system” realizovanej ako súčasť projektu Care4Youth, ktorá mala tú česť byť 6. októbra 2021 obhájená ako dvojitý doktorát medzi Univerzitou v Groningene a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Viac informácií nájdete tu: https://research.rug.nl/en/publications/families-at-risk-and-the-role-of-the-care-system