Čo považujú ľudia pracujúci s deťmi s emocionálnymi problémami a problémami v správaní za úspech? Čo im v ich každodennej práci pomáha? Na aké prekážky narážajú? Ako sa to všetko dá zmeniť k lepšiemu? Náš tím má za sebou prvý kvalitatívny analytický týždeň hľadajúc odpovede na všetky tieto otázky.

Čo považujú ľudia pracujúci s deťmi s emocionálnymi problémami a problémami v správaní za úspech? Čo im v ich každodennej práci pomáha? Na aké prekážky narážajú? Ako sa to všetko dá zmeniť k lepšiemu? Náš tím má za sebou prvý kvalitatívny analytický týždeň hľadajúc odpovede na všetky tieto otázky. Kódovali sme, analyzovali sme, interpretovali sme a o dva týždne pokračujeme ďalej!