Výsledky štúdie Care4Youth publikované vo Frontiers in Psychology!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia.

Na základe výsledkov našej štúdie vieme povedať, že poskytovanie psychosociálnej starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní by sa malo okrem práce s dospievajúcim zamerať aj na rodičov, ktorých úloha je pre úspešné poskytovanie starostlivosti absolútne kľúčová.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.