“Neúplnosť rodiny, rodinná podpora a komunikácia v nej zohrávajú dôležitú úlohu pri výskyte emocionálnych a behaviorálnych problémov v adolescencii” – výsledky našej štúdie boli publikované v zahraničnom odbornom časopise

Zistili sme, že neúplnosť rodiny, rodinná podpora a komunikácia v nej zohrávajú dôležitú úlohu pri výskyte emocionálnych a behaviorálnych problémov v adolescencii.

Komunikácia s rodinou znižuje tieto problémy len u dievčat. Prevenčné a intervenčné programy by sa mohli zamerať na komunikačné stratégie rodič-dieťa s významom rozdielov v potrebách chlapcov a dievčat.

Viac informácií nájdete tu.