Daniela Fiľakovská hovorila o projekte Care4Youth v rámci pozvanej prednášky na Medziodborovom sympóziu s medzinárodnou účasťou organizovanom Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Naša kolegyňa, Daniela Fiľakovská, bola požiadaná o aktívnu účasť na Medziodborovom sympóziu s medzinárodnou účasťou organizovanom Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a Fakultnou nemocnicou Trnava – CIVILIZAČNÉ OCHORENIA III, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.11.2017.

Sympózia sa zúčastnila s prednáškou na tému “Adolescenti s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti” a predstavila tak náš výskumný projekt Care4Youth širšej odbornej verejnosti.

Práca našich kolegýň dr. Husárovej a prof. Madarasovej Geckovej o spánkových návykoch adolescentov a ich vplyve na problémy v škole v European Journal of Public Health

Naša práca ako súčasť štúdie HBSC vyústila do nedávno zverejneného článku “Do sleeping habits mediate the association between time spent on digital devices and school problems in adolescence?D. Husárovej, L. Blinku, A. Madarasovej Geckovej, J. Siručka, J. P. van Dijka, a S. A. Reijnevelda v European Journal of Public Health.

Zistili sme, že čím viac adolescenti trávili čas používaním digitálnych zariadení počas voľného času, tým viac školských problémov mali. Tento vzťah bol sprostredkovaný vyššou spotrebou sladených alebo energetických nápojov a nižšou kvalitou spánku.