Práca našich kolegýň dr. Husárovej a prof. Madarasovej Geckovej o spánkových návykoch adolescentov a ich vplyve na problémy v škole v European Journal of Public Health

Naša práca ako súčasť štúdie HBSC vyústila do nedávno zverejneného článku “Do sleeping habits mediate the association between time spent on digital devices and school problems in adolescence?D. Husárovej, L. Blinku, A. Madarasovej Geckovej, J. Siručka, J. P. van Dijka, a S. A. Reijnevelda v European Journal of Public Health.

Zistili sme, že čím viac adolescenti trávili čas používaním digitálnych zariadení počas voľného času, tým viac školských problémov mali. Tento vzťah bol sprostredkovaný vyššou spotrebou sladených alebo energetických nápojov a nižšou kvalitou spánku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s