Zuzana Dankulincová predniesla na 36. konferencii Európskej spoločnosti psychológie zdravia prednášku – Ako implementovať to, čo poznáme zo psychológie zdravia do praxe – na príklade výsledkov štúdie Care4Youth

Naša kolegyňa Zuzana Dankulincová bola pozvaná vystúpiť na 36. konferencii Európskej spoločnosti psychológie zdravia v Bratislave ako jedna z hlavných rečníkov. V rámci svojej prednášky – Ako implementovať to, čo poznáme zo psychológie zdravia do praxe – na príklade štúdie Care4Youth a jej výsledkov ukázala, ako môžu naše výskumné postupy a výsledky výskumu viac prispieť k zmenám v zdravotných a sociálnych politikách.

Prednáška je pre vás k dispozícii na vzhliadnutie tu.

Lucia Bosáková prezentovala zistenia štúdie Care4Youth na 36. konferencii European Health Psychology Society konajúcej sa v Bratislave

V dňoch 23. až 27. augusta 2022 sa naša kolegyňa Lucia Bosáková stretla s ďalšími významnými výskumníkmi v oblasti psychológie zdravia na 36. výročnej konferencii Európskej spoločnosti pre psychológiu zdravia v Bratislave na Slovensku.

Bola pozvaná, aby sa podelila o svoje poznatky prostredníctvom ústnej prezentácie o zisteniach štúdie Care4Youth, týkajúcich sa možnosti vylepšenia systému starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní z pohľadu poskytovateľov starostlivosti.