Tím projektu Care4Youth sa v septembri rozrástol o novú doktorandku, Mgr. Jaroslavu Mackovú

Mgr. Jaroslava Macková získala magisterský titul v oblasti psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2017. V súčasnosti pracuje ako doktorandka na Katedre psychológie zdravia, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci projektu Care4Youth, ktorý je aj predmetom jej dizertačnej práce. Jej výskum sa zameriava na vplyv vybraných rizikových a ochranných faktorov na zdravý vývoj adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.

Náš tím sa v Košiciach zúčastnil konferencie “Deti a ich Miesto pod Slnkom”

Naše kolegyne, Daniela Fiľakovská Bobáková, Miriama Lacková Rebičová a Michaela Pálfiová sa 14. septembra 2017 v Košiciach v rámci nadväzovania kontaktov s poskytovateľmi starostlivosti pre deti s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v rámci projektu Care4Youth zúčastnili jednodňovej konferencie Deti a ich Miesto pod Slnkom. Organizovaná bola neziskovou organizáciou Miesto pod Slnkom, ktorá s nami spolupracuje na realizácii projektu Care4Youth.