Tím projektu Care4Youth sa v septembri rozrástol o novú doktorandku, Mgr. Jaroslavu Mackovú

Mgr. Jaroslava Macková získala magisterský titul v oblasti psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2017. V súčasnosti pracuje ako doktorandka na Katedre psychológie zdravia, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci projektu Care4Youth, ktorý je aj predmetom jej dizertačnej práce. Jej výskum sa zameriava na vplyv vybraných rizikových a ochranných faktorov na zdravý vývoj adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s