Kolegyne Zuzana Dankulincová a Daniela Fiľakovská sa na Masarykovej univerzite v Brne zúčastnili workshopu s prof. Ivom Čermákom k možnosti využitia kvalitatívnych metód pri mapovaní systému starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami

Kolegyne Zuzana Dankulincová a Daniela Fiľakovská sa 22. – 24. októbra 2018 na Masarykovej univerzite v Brne zúčastnili workshopu s prof. Ivom Čermákom k možnosti využitia kvalitatívnych metód pri mapovaní systému starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.

Náš výskumný tím privítal v Košiciach doc. MUDr. Alexandru Bražinovú, PhD MPH ako súčasť prebiehajúcej spolupráce na výučbových a výskumných aktivitách v oblasti duševného zdravia dospievajúcich

Náš výskumný tím privítal v Košiciach od 17. do 19. októbra 2018 doc. MUDr. Alexandru Bražinovú, PhD MPH ako súčasť prebiehajúcej spolupráce na výučbových a výskumných aktivitách v oblasti duševného zdravia dospievajúcich.