Kolegyne Zuzana Dankulincová a Daniela Fiľakovská sa na Masarykovej univerzite v Brne zúčastnili workshopu s prof. Ivom Čermákom k možnosti využitia kvalitatívnych metód pri mapovaní systému starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami

Kolegyne Zuzana Dankulincová a Daniela Fiľakovská sa 22. – 24. októbra 2018 na Masarykovej univerzite v Brne zúčastnili workshopu s prof. Ivom Čermákom k možnosti využitia kvalitatívnych metód pri mapovaní systému starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s