Náš výskumný tím privítal v Košiciach doc. MUDr. Alexandru Bražinovú, PhD MPH ako súčasť prebiehajúcej spolupráce na výučbových a výskumných aktivitách v oblasti duševného zdravia dospievajúcich

Náš výskumný tím privítal v Košiciach od 17. do 19. októbra 2018 doc. MUDr. Alexandru Bražinovú, PhD MPH ako súčasť prebiehajúcej spolupráce na výučbových a výskumných aktivitách v oblasti duševného zdravia dospievajúcich.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s