Náš tím je novým členom DIPEx International!!!

S veľkou radosťou sme prijali správu, že po starostlivom zhodnotení predstavenstvom DIPEx international bola naša prihláška a tím v nej prezentovaný hodnotený ako vysoko kvalitný a boli sme jednohlasne prijatí ako nová členská krajina siete DIPEx.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

Začína sa nové dobrodružstvo a my veríme, že bude pre nás všetkých obohacujúce.

Výsledky štúdie Care4Youth publikované v International Journal of Environmental Research and Public Health!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia. Z našich výsledkov vyplýva, že sociálna opora spolužiakov a učiteľov súvisela s nižšou pravdepodobnosťou výskytu emocionálnych problémov a problémov v správaní, ale nemala vplyv na súvislosť nepriaznivých životných udalostí s výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Lackova Rebičova M.Dankulincova Veselska Z., Husarova D.Madarasova Geckova A., Jansen D.E.M.C., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Does Schoolmate and Teacher Support Buffer against the Effect of Adverse Childhood Experiences on Emotional and Behavioural Problems? International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 13009.