Výsledky štúdie Care4Youth publikované v International Journal of Environmental Research and Public Health!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia. Z našich výsledkov vyplýva, že sociálna opora spolužiakov a učiteľov súvisela s nižšou pravdepodobnosťou výskytu emocionálnych problémov a problémov v správaní, ale nemala vplyv na súvislosť nepriaznivých životných udalostí s výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Lackova Rebičova M.Dankulincova Veselska Z., Husarova D.Madarasova Geckova A., Jansen D.E.M.C., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Does Schoolmate and Teacher Support Buffer against the Effect of Adverse Childhood Experiences on Emotional and Behavioural Problems? International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 13009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s