Problém so zaspávaním i nedostatočná dĺžka spánku súvisí s výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní, pričom ťažkosti pri zaspávaní boli silnejším indikátorom problémov a zároveň i častejším symptómom u dievčat.

Naša štúdia prináša ďalšie výsledky. Zistili sme, že problém so zaspávaním i nedostatočná dĺžka spánku súvisí s výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní, pričom ťažkosti pri zaspávaní boli silnejším indikátorom problémov a zároveň i častejším symptómom u dievčat. Pritom až tretina dievčat vo veku 13-15 rokov má problémy so zaspávaním a iba polovička 15-ročných dievčat aj chlapcov spí aspoň 8 hodín denne.

Celý článok je možné si prečítať tu: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1691/pdf