Poradný panel projektu DIPEx Care4Youth má za sebou prvé úspešné stretnutie – tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

V rámci rozbiehajúceho sa kvalitatívneho projektu DIPEx Care4Youth, zameraného na zachytenie skúsenosti dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní a ich rodičov zo systémom poskytovanej starostlivosti, sa 13. septembra na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty UPJŠ uskutočnilo prvé stretnutie členov poradného panelu s členmi výskumného tímu.

Členom poradného panelu sme predstavili našu víziu v rámci projektu DIPEx Care4Youth a s ich výdatnou pomocou sme sa zamýšľali nad tým akých dospievajúcich a rodičov potrebujeme pre naše rozhovory osloviť a akých tém sa v rámci rozhovoru potrebujeme dotknúť.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/