Výsledky štúdie Care4Youth publikované v International Journal of Public Health!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia. Z našich výsledkov vyplýva, že reziliencia hrá sprostredkovateľskú mediačnú rolu medzi nepriaznivými životnými udalosťami a výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní u dospievajúcich.

Naša štúdia naznačuje, že je dôležité pomáhať dospievajúcim s nepriaznivými životnými udalosťami budovať a byť schopní využívať interné a externé zdroje reziliencie, keďže vieme, že tieto zdroje sú z dôvodu prežívaných nepriaznivých udalostí oslabené, pričom práve ich prítomnosť môže znížiť negatívny vplyv zažitých nepriaznivých udalostí duševné zdravie dospievajúcich.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Lackova Rebičova M.Dankulincova Veselska Z., Husarova D.Madarasova Geckova A., Jansen D.E.M.C., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Does resilience mediate the association of adverse early childhood experiences with emotional and behavioural problems? International Journal of Public Health 2021, 66:1604006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s