Náš tím je novým členom DIPEx International!!!

S veľkou radosťou sme prijali správu, že po starostlivom zhodnotení predstavenstvom DIPEx international bola naša prihláška a tím v nej prezentovaný hodnotený ako vysoko kvalitný a boli sme jednohlasne prijatí ako nová členská krajina siete DIPEx.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

Začína sa nové dobrodružstvo a my veríme, že bude pre nás všetkých obohacujúce.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s