Lucia Bosáková prezentovala zistenia štúdie Care4Youth na 36. konferencii European Health Psychology Society konajúcej sa v Bratislave

V dňoch 23. až 27. augusta 2022 sa naša kolegyňa Lucia Bosáková stretla s ďalšími významnými výskumníkmi v oblasti psychológie zdravia na 36. výročnej konferencii Európskej spoločnosti pre psychológiu zdravia v Bratislave na Slovensku.

Bola pozvaná, aby sa podelila o svoje poznatky prostredníctvom ústnej prezentácie o zisteniach štúdie Care4Youth, týkajúcich sa možnosti vylepšenia systému starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní z pohľadu poskytovateľov starostlivosti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s