Výsledky štúdie Care4Youth publikované vo Frontiers in Psychology!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia.

Na základe výsledkov našej štúdie vieme povedať, že čím viac nepriaznivých skúseností deti zažívajú, tým väčšia je pravdepodobnosť, že v ich prípade bude potrebné vyhľadať odbornú pomoc v systéme starostlivosti. Táto pravdepodobnosť sa zvyšovala najmä ak šlo o nepriaznivé skúsenosti týkajúce sa rodičov ako je úmrtie rodičia, hádky a bitky medzi rodičmi, ich odlúčenie a rozvod. Tieto výsledky naznačujú potrebu pomôcť dospievajúcim s nahromadenými nepriaznivými skúsenosťami a najmä s nepriaznivými skúsenosťami týkajúcimi sa rodičov tým, že u nich posilníme podporu z iných zdrojov ako je širšia rodina, komunita a škola.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Lackova Rebičova M.Dankulincova Veselska Z., Madarasova Geckova A., Jansen D.E.M.C., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Are adverse childhood experiences associated with being in the system of care? Frontiers in Psychology – Health Psychology 2022, 13: 909737.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s