Naša kolegyňa Lucia Bosáková sa momentálne nachádza na pracovnom pobyte na Universidad de La Laguna v San Cristóbal de La Laguna u prof. Emilia Sanza a dr. Vinity Mahtani.

Tento pracovný pobyt súvisí s našou účasťou v sieti DIPEx International a rozšírením našej výskumnej činnosti o výskum skúseností pacientov.


Cieľom tohto pobytu je prehĺbenie spolupráce s DIPEx Spain, ako i príprava nášho prvého DIPEx modulu týkajúceho sa detí a dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti, s láskavou pomocou kolegov z DIPEx Spain. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s