Daniela Fiľakovská hovorila o projekte Care4Youth v rámci pozvanej prednášky na Medziodborovom sympóziu s medzinárodnou účasťou organizovanom Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Naša kolegyňa, Daniela Fiľakovská, bola požiadaná o aktívnu účasť na Medziodborovom sympóziu s medzinárodnou účasťou organizovanom Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a Fakultnou nemocnicou Trnava – CIVILIZAČNÉ OCHORENIA III, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.11.2017.

Sympózia sa zúčastnila s prednáškou na tému “Adolescenti s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti” a predstavila tak náš výskumný projekt Care4Youth širšej odbornej verejnosti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s