“What does it mean to be an adolescent from multi-problem family?” – pozvaná prednáška dr. Danielle Jansen z University of Groningen, Holandsko

Ústav psychológie zdravia, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozýva na prednášku dr. Danielle Jansen z University of Groningen, Holandsko, ktorá sa uskutoční 23. 1. 2018 o 13.00 na Moyzesovej 9 v budove Minerva, Filozofickej fakulty UPJŠ. Venovať sa bude téme “What does it mean to be an adolescent from multi-problem family?”.

Dr. Danielle E. M. C. Jansen pôsobí na University of Groningen/University Medical Center Groningen, v Holandsku.

Jej súčasný výskum sa primárne zameriava na včasné odhalenie a starostlivosť o mládež s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami. Toto výskumné zameranie je úzko prepojené s jej druhou oblasťou záujmu, ktorej cieľom je zmapovanie a zlepšenie systému starostlivosti o dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami ako jednej zo zraniteľných skupín populácie.

poster jansen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s