Výsledky štúdie Care4Youth publikované vo Frontiers in Psychology!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia.

Na základe výsledkov našej štúdie vieme povedať, že poskytovanie psychosociálnej starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní by sa malo okrem práce s dospievajúcim zamerať aj na rodičov, ktorých úloha je pre úspešné poskytovanie starostlivosti absolútne kľúčová.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s