Čo považujú ľudia pracujúci s deťmi s emocionálnymi problémami a problémami v správaní za úspech? Čo im v ich každodennej práci pomáha? Na aké prekážky narážajú? Ako sa to všetko dá zmeniť k lepšiemu? Náš tím má za sebou prvý kvalitatívny analytický týždeň hľadajúc odpovede na všetky tieto otázky.

Čo považujú ľudia pracujúci s deťmi s emocionálnymi problémami a problémami v správaní za úspech? Čo im v ich každodennej práci pomáha? Na aké prekážky narážajú? Ako sa to všetko dá zmeniť k lepšiemu? Náš tím má za sebou prvý kvalitatívny analytický týždeň hľadajúc odpovede na všetky tieto otázky. Kódovali sme, analyzovali sme, interpretovali sme a o dva týždne pokračujeme ďalej!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s