Tím projektu Care4Youth sa stretol so zástupcami dvoch Národných projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Tím projektu Care4Youth reprezentovaní doc. Zuzanou Dankulincovou a dr. Danielou Fiľakovskou sa 30. mája stretol so zástupkyňami dvoch Národných projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Spoločne hovorili o možnej budúcej spolupráci na Národnom projekte – Podpora ochrany detí pred násilím a na Národnom projekte – Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných  bodov pre obete.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s