Care4Youth tím sa zúčastnil 32. konferencie Európskej spoločnosti psychológie zdravia v Galway, Írsku

Care4Youth tím sa  od 21. do 25. augusta 2018 zúčastnil 32. konferencie Európskej spoločnosti psychológie zdravia v Galway, Írsku. Prezentoval tam prvé predbežné výsledky štúdie a diskutoval s ďalšími odborníkmi z oblasti psychológie o možnej podpore mentálneho zdravia u mladých.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s