Zuzana Dankulincová a Lucia Bosáková hovorili o projekte Care4Youth v rámci pozvanej prednášky na odbornom sympóziu s medzinárodnou účasťou organizovanom Detskou psychiatrickou liečebňou v Hrani, n.o.

Naše kolegyňe, Zuzana Dankulincová a Lucia Bosáková, boli požiadané o pozvané prednášky na odbornom sympóziu s medzinárodnou účasťou organizovanom Detskou psychiatrickou liečebňou v Hrani, n.o., ktoré sa uskutočnilo v dňoch 7. a 8. septembra 2017.

Sympózia sa zúčastnili s prednáškami na tému “Care4Youth – mapovanie systému starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami: Prepojenie výskumu a praxe” a “Model poskytovanej starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami” Predstavili tak náš výskumný projekt Care4Youth ako aj prvé výsledky mapovania starostlivosti širšej odbornej psychiatrickej a psychologickej verejnosti.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s