Care4Youth tím bol pozvaný prednášať na konferencii Dieťa v ohrození, ktorá bola organizovaná Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie

Akú úlohu zohráva rodina, škola a komunita v zmierňovaní emocionálnych problémov a problémov v správaní? Kľúčovou sa zdá byť včasná identifikácia a intervencia ešte mimo systému starostlivosti.

Aj o tom sme 7.11. prednášali v Bratislave na konferencii Dieťa v ohrození, ktorá bola organizovaná Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Ďakujeme za pozvanie!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s