Ďalší deň intenzívnej práce za nami. Zúčastnili sme sa v Bratislave na analytickom workshope, ktorý bol organizovaný Mgr. Janette Motlovou ako riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s cieľom detailne analyzovať pozitíva a negatíva pripravovanej transformácie CPPPaP a CŠPP.

Zúčastnili sme sa v Bratislave na analytickom workshope, ktorý bol organizovaný Mgr. Janette Motlovou ako riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s cieľom detailne analyzovať pozitíva a negatíva pripravovanej transformácie CPPPaP a CŠPP ako súčasť novely školského zákona č. 245. Súčasťou analytického workshopu bolo prezentovanie predbežných zistení štúdie Care4Youth ako poradného hlasu poskytujúceho informácie o súčasnom stave systému starostlivosti a možnostiach jeho vylepšení.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s