Aké inšpirujúce stretnutie! Náš tím sa dnes stretol s riaditeľku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlovou diskutujúc o možnosti využitia výsledkov našej štúdie v praxi.

Aké inšpirujúce stretnutie! Náš tím sa dnes stretol v Bratislave s riaditeľku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlovou diskutujúc o možnosti využitia existujúcich i pripravovaných výsledkov našej štúdie Care4Youth v praxi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s