Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme poskytovanej starostlivosti” získal finančnú podporu Agentúry na podporu výskumu a vývoja!!!

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme poskytovanej starostlivosti”, v rámci ktorého sa ako prvý na Slovensku pustíme do prípravy modulu v rámci DIPEx projektu získal finančnú podporu Agentúry na podporu výskumu a vývoja!

Tešíme sa z možnosti pokračovať ďalej a po rozhovoroch s poskytovateľmi uskutočniť rozhovory aj s dospievajúcimi a ich rodičmi za využitia DIPEx metodológie ako nová členská krajina DIPEx international.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, zdravotníckych pracovníkov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť sprostredkovať skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

Dizertačná práca našej kolegyne Jaroslavy Mackovej úspešne obhájená na Univerzite v Groningene. Gratulujeme!!!

Máme obrovskú radosť z dizertačnej práce našej kolegyne Jaroslavy Mackovej s názvom “Families at risk and the role of care system” realizovanej ako súčasť projektu Care4Youth, ktorá mala tú česť byť 6. októbra 2021 obhájená ako dvojitý doktorát medzi Univerzitou v Groningene a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Viac informácií nájdete tu: https://research.rug.nl/en/publications/families-at-risk-and-the-role-of-the-care-system

Predstavujeme Vám druhú dizertačnú prácu realizovanú ako súčasť projektu Care4Youth, ktorá bude obhájená ako dvojitý doktorát medzi Univerzitou v Groningene a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Jaroslava Macková – Families at risk and the role of the care system

Kedy: 16. februára 2022 9.00

Kde: Academy building University of Groningen

Viac informácií tu https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/?hfId=122319

Náš tím je novým členom DIPEx International!!!

S veľkou radosťou sme prijali správu, že po starostlivom zhodnotení predstavenstvom DIPEx international bola naša prihláška a tím v nej prezentovaný hodnotený ako vysoko kvalitný a boli sme jednohlasne prijatí ako nová členská krajina siete DIPEx.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

Začína sa nové dobrodružstvo a my veríme, že bude pre nás všetkých obohacujúce.

Výsledky štúdie Care4Youth publikované v International Journal of Environmental Research and Public Health!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia. Z našich výsledkov vyplýva, že sociálna opora spolužiakov a učiteľov súvisela s nižšou pravdepodobnosťou výskytu emocionálnych problémov a problémov v správaní, ale nemala vplyv na súvislosť nepriaznivých životných udalostí s výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Lackova Rebičova M.Dankulincova Veselska Z., Husarova D.Madarasova Geckova A., Jansen D.E.M.C., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Does Schoolmate and Teacher Support Buffer against the Effect of Adverse Childhood Experiences on Emotional and Behavioural Problems? International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 13009.

Výsledky štúdie Care4Youth publikované v International Journal of Public Health!

Štúdia Care4Youth prináša ďalšie zistenia. Z našich výsledkov vyplýva, že reziliencia hrá sprostredkovateľskú mediačnú rolu medzi nepriaznivými životnými udalosťami a výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní u dospievajúcich.

Naša štúdia naznačuje, že je dôležité pomáhať dospievajúcim s nepriaznivými životnými udalosťami budovať a byť schopní využívať interné a externé zdroje reziliencie, keďže vieme, že tieto zdroje sú z dôvodu prežívaných nepriaznivých udalostí oslabené, pričom práve ich prítomnosť môže znížiť negatívny vplyv zažitých nepriaznivých udalostí duševné zdravie dospievajúcich.

Článok je možné nájsť a prečítať si tu.

Lackova Rebičova M.Dankulincova Veselska Z., Husarova D.Madarasova Geckova A., Jansen D.E.M.C., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Does resilience mediate the association of adverse early childhood experiences with emotional and behavioural problems? International Journal of Public Health 2021, 66:1604006.

Strávili sme inšpiratívne tri dni s medzinárodnou sieťou DIPEx

Naše kolegyne Lucia Bosáková a Zuzana Dankulincová sa zúčastnili každoročného stretnutia DIPEx international online. V priebehu 16., 22. a 23. novembra diskutovali členovia siete z celého sveta o svojom pracovnom postupe za uplynulý rok, o obmedzeniach a príležitostiach, ktoré sa objavili počas pandémie COVID-19, a plánoch medzinárodnej spolupráce v nasledujúcich rokoch. Aký úžasný čas s inšpiratívnymi ľuďmi.

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť naše chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o DIPEx international, navštívte https://dipexinternational.org/

Dizertačná práca našej kolegyne Miriamy Lackovej Rebičovej úspešne obhájená na Univerzite v Groningene. Gratulujeme!!!

Máme obrovskú radosť z dizertačnej práce našej kolegyne Miriamy Lackovej Rebičovej s názvom “Adverse childhood experiences among adolescents with emotional and behavioural problems” realizovanej ako súčasť projektu Care4Youth, ktorá mala tú česť byť 6. októbra 2021 obhájená ako dvojitý doktorát medzi Univerzitou v Groningene a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Viac informácií nájdete tu.

Prepojenie výskumu a praxe: Zúčastnili sme sa seminára „Účinné terapeutické prístupy k deťom so psychickými problémami.”

Naše kolegyne Daniela Husárová, Daniela Fiľakovská a Jaroslava Kopčáková absolvovali prednášku o terapeutických prístupoch k deťom s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami, ktorú organizovalo Národné osvetové centrum v Bratislave.

Dňa 28. septembra 2021 sme mali možnosť stretnúť sa s kolegami z praxe poskytujúcej starostlivosť deťom s duševnými problémami a na tému účinných terapeutických prístupov k deťom so psychickými problémami diskutovať s lektorkou PhDr. Norou Gavendovou.

Máme obrovskú radosť, že sa náš Care4Youth tím môže tento týždeň zúčastniť akreditovaného tréningu DIPEx International v Oxforde

DIPEx International je združenie špičkových výskumníkov realizujúcich kvalitatívny výskum osobných skúseností ľudí v oblasti zdravia a chorôb. Ich poslaním je zlepšovať porozumenie týchto skúseností v prospech spoločnosti, výskumných pracovníkov a zdravotníckeho sektora vrátane zdravotníckych pracovníkov a tvorcov politík.

Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

Tešíme sa, že aj týmto spôsobom môžeme posúvať našu Care4Youth štúdiu ďalej.